ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ