ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΟΥΚΤΣΗ ΑΓΝΗ
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΑ-ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΕΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ