ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΒΛΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΥΓΑΚΗ-ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ