ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΜΗΤΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΣΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΙΚΑΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ