ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΓΚΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΣΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΓΚΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΣΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ