ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΚΙΟΥ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ