ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ