ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Α/Α Εγγεγραμένοι Αρχή Τέλος Συνδυασμοί
1 554 ΑΒΑΡΛΗ ΒΟΔΕΝΤΣΗ
2 556 ΒΟΖΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
3 555 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
4 554 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΜΟΥΡΗ
5 555 ΚΟΥΜΠΗ ΜΑΥΡΟΔΗ
6 555 ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΝΟΥΣΚΑΣ
7 554 ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΑ
8 554 ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
9 555 ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΣΙΓΑΝΗ
10 545 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ