ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Α/Α Εγγεγραμένοι Αρχή Τέλος Συνδυασμοί
1 536 Αβαρλή-Κυριαζή Αγγελική Βασματζίδης Αριστόδημος
2 536 Βασσάκη Λαμπρινή Γρηγορά Αλεξάνδρα
3 536 Γρηγορά Αναστασία Θεοδούλου-Χατζοπούλου Λουκία
4 536 Θεοδούλου Λάζαρος Κατακαλίδου Στέλλα
5 536 Κάτανα Μαργαρίτα Κυρατσού Αναστασία
6 536 Κυρατσούς Ηλίας Μαυροδόντης Αναστάσιος
7 536 Μαυροειδής Μιχαήλ Νάστας Σωτήριος
8 536 Νάστου Ευαγγελία Παπαϊωάννου Σωτήριος
9 536 Παπακάλα Ξανθία Ρούμπου Θεοδώρα
10 536 Ρούντα Ελένη Τάκης Αθανάσιος
11 536 Τάκος Κωνσταντίνος Τσολάκη Παναγιώτα
12 533 Τσολάκης Λουκάς Ωραιόπουλος Χρήστος


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ