ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ