ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα 1 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΑΒΑΡΛΗ έως ΒΟΔΕΝΤΣΗ
Εψήφισαν: 458     Εγκυρα: 447     Ακυρα: 11     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 21.03 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 69 15.44 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49 10.96 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 47 10.51 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 8.95 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 38 8.50 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 26 5.82 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 21 4.70 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 4.03 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 18 4.03 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 16 3.58 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 11 2.46 %

Τμήμα 2 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 556 - από ΒΟΖΙΚΗ έως ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Εψήφισαν: 478     Εγκυρα: 466     Ακυρα: 12     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95 20.39 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 63 13.52 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 57 12.23 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 9.23 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43 9.23 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 37 7.94 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32 6.87 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 31 6.65 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 29 6.22 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 3.43 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 2.58 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 8 1.72 %

Τμήμα 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ έως ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εψήφισαν: 462     Εγκυρα: 453     Ακυρα: 9     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 102 22.52 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 75 16.56 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53 11.70 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 47 10.38 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 42 9.27 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 34 7.51 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 27 5.96 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 4.86 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 17 3.75 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 13 2.87 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 2.65 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 9 1.99 %

Τμήμα 4 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ έως ΚΟΥΜΟΥΡΗ
Εψήφισαν: 453     Εγκυρα: 443     Ακυρα: 10     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 89 20.09 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 61 13.77 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59 13.32 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 11.51 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 38 8.58 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 36 8.13 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 32 7.22 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 26 5.87 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4.29 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 2.71 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 11 2.48 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 9 2.03 %

Τμήμα 5 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΚΟΥΜΠΗ έως ΜΑΥΡΟΔΗ
Εψήφισαν: 463     Εγκυρα: 453     Ακυρα: 10     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95 20.97 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 69 15.23 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 12.14 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 8.83 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 8.83 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 36 7.95 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 34 7.51 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 28 6.18 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 3.31 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 15 3.31 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 3.09 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 12 2.65 %

Τμήμα 6 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΜΑΥΡΟΔΗΣ έως ΝΟΥΣΚΑΣ
Εψήφισαν: 470     Εγκυρα: 449     Ακυρα: 21     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 132 29.40 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 53 11.80 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44 9.80 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 9.58 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 37 8.24 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 7.80 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 30 6.68 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 5.35 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 15 3.34 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 14 3.12 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 2.67 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 10 2.23 %

Τμήμα 7 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΝΟΥΤΣΙΑΣ έως ΠΑΤΣΑΡΑ
Εψήφισαν: 452     Εγκυρα: 446     Ακυρα: 6     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97 21.75 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 66 14.80 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 10.31 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 9.87 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41 9.19 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 37 8.30 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 35 7.85 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 5.16 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 4.26 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 15 3.36 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 15 3.36 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 8 1.79 %

Τμήμα 8 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ έως ΣΟΥΛΙΟΣ
Εψήφισαν: 455     Εγκυρα: 449     Ακυρα: 6     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 20.94 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 12.69 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 56 12.47 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 55 12.25 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 43 9.58 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 35 7.80 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 7.35 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 23 5.12 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 22 4.90 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 2.90 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 2.67 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 6 1.34 %

Τμήμα 9 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΣΟΥΛΙΟΥ έως ΤΣΙΓΑΝΗ
Εψήφισαν: 447     Εγκυρα: 431     Ακυρα: 16     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 88 20.42 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 63 14.62 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59 13.69 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48 11.14 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 8.12 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 34 7.89 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 28 6.50 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 5.34 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 3.94 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 13 3.02 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 3.02 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 10 2.32 %

Τμήμα 10 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 545 - από ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ έως ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εψήφισαν: 444     Εγκυρα: 433     Ακυρα: 11     Λευκά: 0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 96 22.17 %
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 54 12.47 %
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 11.55 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 42 9.70 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40 9.24 %
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 9.01 %
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) 31 7.16 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 4.85 %
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 4.16 %
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) 18 4.16 %
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 3.70 %
ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ 8 1.85 %ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ