Β' ΓΥΡΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΑΒΑΡΛΗ έως ΒΟΔΕΝΤΣΗ
Εψήφισαν: 362     Εγκυρα: 326     Ακυρα: 36     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56.13% 183 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 43.87% 143 ΟΧΙ

Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 556 - από ΒΟΖΙΚΗ έως ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Εψήφισαν: 369     Εγκυρα: 344     Ακυρα: 25     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57.56% 198 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42.44% 146 ΟΧΙ

Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ έως ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εψήφισαν: 372     Εγκυρα: 330     Ακυρα: 42     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59.39% 196 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40.61% 134 ΟΧΙ

Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ έως ΚΟΥΜΟΥΡΗ
Εψήφισαν: 352     Εγκυρα: 315     Ακυρα: 37     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58.73% 185 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 41.27% 130 ΟΧΙ

Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΚΟΥΜΠΗ έως ΜΑΥΡΟΔΗ
Εψήφισαν: 362     Εγκυρα: 318     Ακυρα: 44     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57.23% 182 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42.77% 136 ΟΧΙ

Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΜΑΥΡΟΔΗΣ έως ΝΟΥΣΚΑΣ
Εψήφισαν: 378     Εγκυρα: 351     Ακυρα: 27     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.56% 195 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44.44% 156 ΟΧΙ

Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΝΟΥΤΣΙΑΣ έως ΠΑΤΣΑΡΑ
Εψήφισαν: 387     Εγκυρα: 343     Ακυρα: 44     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51.6% 177 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 48.4% 166 ΟΧΙ

Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ έως ΣΟΥΛΙΟΣ
Εψήφισαν: 342     Εγκυρα: 305     Ακυρα: 37     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.41% 169 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44.59% 136 ΟΧΙ

Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΣΟΥΛΙΟΥ έως ΤΣΙΓΑΝΗ
Εψήφισαν: 351     Εγκυρα: 313     Ακυρα: 38     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53.04% 166 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46.96% 147 ΟΧΙ

Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 545 - από ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ έως ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εψήφισαν: 341     Εγκυρα: 298     Ακυρα: 43     Λευκά: 0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.03% 164 ΝΑΙ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44.97% 134 ΟΧΙΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ