Β' ΓΥΡΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Αβαρλή-Κυριαζή Αγγελική έως Βασματζίδης Αριστόδημος
Εψήφισαν: 293     Εγκυρα: 261     Ακυρα: 12     Λευκά: 20
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 59% 154 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 41% 107 ΟΧΙ

Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Βασσάκη Λαμπρινή έως Γρηγορά Αλεξάνδρα
Εψήφισαν: 285     Εγκυρα: 253     Ακυρα: 12     Λευκά: 20
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 51.78% 131 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 48.22% 122 ΟΧΙ

Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Γρηγορά Αναστασία έως Θεοδούλου-Χατζοπούλου Λουκία
Εψήφισαν: 296     Εγκυρα: 271     Ακυρα: 10     Λευκά: 15
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 52.03% 141 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 47.97% 130 ΟΧΙ

Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Θεοδούλου Λάζαρος έως Κατακαλίδου Στέλλα
Εψήφισαν: 277     Εγκυρα: 252     Ακυρα: 4     Λευκά: 21
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 53.17% 134 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 46.83% 118 ΟΧΙ

Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Κάτανα Μαργαρίτα έως Κυρατσού Αναστασία
Εψήφισαν: 282     Εγκυρα: 252     Ακυρα: 11     Λευκά: 19
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 60.32% 152 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 39.68% 100 ΟΧΙ

Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Κυρατσούς Ηλίας έως Μαυροδόντης Αναστάσιος
Εψήφισαν: 283     Εγκυρα: 259     Ακυρα: 6     Λευκά: 18
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 51.74% 134 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 48.26% 125 ΟΧΙ

Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Μαυροειδής Μιχαήλ έως Νάστας Σωτήριος
Εψήφισαν: 305     Εγκυρα: 274     Ακυρα: 13     Λευκά: 18
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 54.38% 149 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 45.62% 125 ΟΧΙ

Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Νάστου Ευαγγελία έως Παπαϊωάννου Σωτήριος
Εψήφισαν: 300     Εγκυρα: 274     Ακυρα: 11     Λευκά: 15
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 53.65% 147 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 46.35% 127 ΟΧΙ

Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Παπακάλα Ξανθία έως Ρούμπου Θεοδώρα
Εψήφισαν: 277     Εγκυρα: 245     Ακυρα: 12     Λευκά: 20
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 55.1% 135 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 44.9% 110 ΟΧΙ

Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Ρούντα Ελένη έως Τάκης Αθανάσιος
Εψήφισαν: 270     Εγκυρα: 242     Ακυρα: 7     Λευκά: 21
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 55.37% 134 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 44.63% 108 ΟΧΙ

Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Τάκος Κωνσταντίνος έως Τσολάκη Παναγιώτα
Εψήφισαν: 278     Εγκυρα: 244     Ακυρα: 12     Λευκά: 22
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 46.72% 114 ΟΧΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 53.28% 130 ΝΑΙ

Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 533 - από Τσολάκης Λουκάς έως Ωραιόπουλος Χρήστος
Εψήφισαν: 283     Εγκυρα: 257     Ακυρα: 6     Λευκά: 20
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ 51.36% 132 ΝΑΙ
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη 48.64% 125 ΟΧΙΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ