Α' ΓΥΡΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Τμήμα 1 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΑΒΑΡΛΗ έως ΒΟΔΕΝΤΣΗ
Εψήφισαν: 458     Εγκυρα: 438     Ακυρα: 20     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 77 17.58 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 70 15.98 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 68 15.53 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 51 11.64 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 49 11.19 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 47 10.73 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 38 8.68 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 15 3.42 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 14 3.20 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 9 2.05 %
Τμήμα 2 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 556 - από ΒΟΖΙΚΗ έως ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Εψήφισαν: 478     Εγκυρα: 456     Ακυρα: 22     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 98 21.49 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 63 13.82 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 62 13.60 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 57 12.50 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 47 10.31 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 46 10.09 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 7.24 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 21 4.61 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 18 3.95 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 11 2.41 %
Τμήμα 3 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ έως ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εψήφισαν: 462     Εγκυρα: 444     Ακυρα: 18     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 91 20.50 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 57 12.84 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 55 12.39 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 54 12.16 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 54 12.16 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 46 10.36 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 43 9.68 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 21 4.73 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 14 3.15 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 9 2.03 %
Τμήμα 4 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ έως ΚΟΥΜΟΥΡΗ
Εψήφισαν: 453     Εγκυρα: 437     Ακυρα: 16     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 77 17.62 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 66 15.10 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 61 13.96 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 59 13.50 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 51 11.67 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 43 9.84 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 39 8.92 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 20 4.58 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 12 2.75 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 9 2.06 %
Τμήμα 5 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΚΟΥΜΠΗ έως ΜΑΥΡΟΔΗ
Εψήφισαν: 463     Εγκυρα: 435     Ακυρα: 28     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 84 19.31 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 69 15.86 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 69 15.86 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 54 12.41 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 47 10.80 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 39 8.97 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 36 8.28 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 15 3.45 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 12 2.76 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 10 2.30 %
Τμήμα 6 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΜΑΥΡΟΔΗΣ έως ΝΟΥΣΚΑΣ
Εψήφισαν: 470     Εγκυρα: 455     Ακυρα: 15     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 100 21.98 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 67 14.73 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 62 13.63 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 55 12.09 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 54 11.87 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 42 9.23 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 37 8.13 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 16 3.52 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 11 2.42 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 11 2.42 %
Τμήμα 7 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΝΟΥΤΣΙΑΣ έως ΠΑΤΣΑΡΑ
Εψήφισαν: 452     Εγκυρα: 434     Ακυρα: 18     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 88 20.28 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 68 15.67 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 57 13.13 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 55 12.67 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 52 11.98 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 41 9.45 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 36 8.29 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 18 4.15 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 10 2.30 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 9 2.07 %
Τμήμα 8 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 554 - από ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ έως ΣΟΥΛΙΟΣ
Εψήφισαν: 455     Εγκυρα: 437     Ακυρα: 18     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 88 20.14 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 61 13.96 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 58 13.27 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 56 12.81 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 48 10.98 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 42 9.61 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 37 8.47 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 21 4.81 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 18 4.12 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 8 1.83 %
Τμήμα 9 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 555 - από ΣΟΥΛΙΟΥ έως ΤΣΙΓΑΝΗ
Εψήφισαν: 449     Εγκυρα: 423     Ακυρα: 26     Λευκά: 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 79 18.68 %
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 68 16.08 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 60 14.18 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 58 13.71 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 58 13.71 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 38 8.98 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 36 8.51 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 13 3.07 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 10 2.36 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 3 0.71 %
Τμήμα 10 - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Εγγεγραμμένοι: 545 - από ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ έως ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εψήφισαν: 444     Εγκυρα: 423     Ακυρα: 21     Λευκά: 0
ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 83 19.62 %
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 69 16.31 %
ΓΩΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 58 13.71 %
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 54 12.77 %
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 44 10.40 %
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 42 9.93 %
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32 7.57 %
ΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 16 3.78 %
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗ 15 3.55 %
ΝΙΦΛΗΣ ΠΑΡΙΣ ΖΥΓΟΣ - ΝΕΑ ΠΝΟΗ 10 2.36 %


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ