ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ