ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Διονυσίου

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Διονυσίου
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννου
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Στεφάνου
ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννου
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου
ΣΥΝΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ