ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Υποψήφιοι Πρόεδροι

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ματθαίου

ΛΑΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρήστου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του Χρήστου
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Βασιλείου
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος
ΦΡΑΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ