Β' ΓΥΡΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 151 έως 4522
Εψήφισαν: 449     Εγκυρα: 380     Ακυρα: 58     Λευκά: 11
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57.11% 217 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42.89% 163 ΟΧΙ

Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 4523 έως 6517
Εψήφισαν: 439     Εγκυρα: 380     Ακυρα: 38     Λευκά: 21
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54.74% 208 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45.26% 172 ΟΧΙ

Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 6519 έως 8081
Εψήφισαν: 423     Εγκυρα: 360     Ακυρα: 39     Λευκά: 24
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42.78% 154 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57.22% 206 ΝΑΙ

Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 8082 έως 9351
Εψήφισαν: 399     Εγκυρα: 344     Ακυρα: 26     Λευκά: 29
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.77% 154 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.23% 190 ΝΑΙ

Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 9353 έως 10688
Εψήφισαν: 389     Εγκυρα: 335     Ακυρα: 33     Λευκά: 21
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45.07% 151 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54.93% 184 ΝΑΙ

Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 10690 έως 12085
Εψήφισαν: 343     Εγκυρα: 296     Ακυρα: 24     Λευκά: 23
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53.04% 157 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46.96% 139 ΟΧΙ

Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 12087 έως 13445
Εψήφισαν: 369     Εγκυρα: 319     Ακυρα: 28     Λευκά: 22
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48.9% 156 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51.1% 163 ΝΑΙ

Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 13447 έως 14708
Εψήφισαν: 370     Εγκυρα: 315     Ακυρα: 36     Λευκά: 19
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.13% 139 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.87% 176 ΝΑΙ

Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 14709 έως 15918
Εψήφισαν: 351     Εγκυρα: 308     Ακυρα: 26     Λευκά: 17
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.16% 136 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.84% 172 ΝΑΙ

Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 15919 έως 17100
Εψήφισαν: 349     Εγκυρα: 313     Ακυρα: 17     Λευκά: 19
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48.24% 151 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51.76% 162 ΝΑΙ

Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 17102 έως 18274
Εψήφισαν: 339     Εγκυρα: 301     Ακυρα: 22     Λευκά: 16
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45.85% 138 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54.15% 163 ΝΑΙ

Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 18275 έως 19428
Εψήφισαν: 336     Εγκυρα: 301     Ακυρα: 23     Λευκά: 12
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42.86% 129 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57.14% 172 ΝΑΙ

Τμήμα 13 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 19429 έως 20577
Εψήφισαν: 343     Εγκυρα: 320     Ακυρα: 13     Λευκά: 10
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.69% 143 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55.31% 177 ΝΑΙ

Τμήμα 14 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 20578 έως 21691
Εψήφισαν: 288     Εγκυρα: 267     Ακυρα: 11     Λευκά: 10
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49.06% 131 ΟΧΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50.94% 136 ΝΑΙ

Τμήμα 15 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 21692 έως 22797
Εψήφισαν: 294     Εγκυρα: 277     Ακυρα: 6     Λευκά: 11
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51.26% 142 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48.74% 135 ΟΧΙ

Τμήμα 16 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 22798 έως 23896
Εψήφισαν: 283     Εγκυρα: 247     Ακυρα: 21     Λευκά: 15
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51.01% 126 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48.99% 121 ΟΧΙ

Τμήμα 17 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 23897 έως 24927
Εψήφισαν: 275     Εγκυρα: 253     Ακυρα: 13     Λευκά: 9
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54.94% 139 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45.06% 114 ΟΧΙ

Τμήμα 18 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 24928 έως 25968
Εψήφισαν: 271     Εγκυρα: 248     Ακυρα: 8     Λευκά: 15
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55.65% 138 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.35% 110 ΟΧΙ

Τμήμα 19 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 25969 έως 26940
Εψήφισαν: 265     Εγκυρα: 240     Ακυρα: 12     Λευκά: 13
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56.67% 136 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.33% 104 ΟΧΙ

Τμήμα 20 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 26941 έως 27882
Εψήφισαν: 269     Εγκυρα: 240     Ακυρα: 18     Λευκά: 11
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57.08% 137 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42.92% 103 ΟΧΙ

Τμήμα 21 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 27883 έως 28783
Εψήφισαν: 251     Εγκυρα: 229     Ακυρα: 10     Λευκά: 12
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54.15% 124 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45.85% 105 ΟΧΙ

Τμήμα 22 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 28784 έως 29655
Εψήφισαν: 250     Εγκυρα: 226     Ακυρα: 9     Λευκά: 15
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57.08% 129 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42.92% 97 ΟΧΙ

Τμήμα 23 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 29656 έως 30526
Εψήφισαν: 243     Εγκυρα: 220     Ακυρα: 11     Λευκά: 12
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60.91% 134 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39.09% 86 ΟΧΙ

Τμήμα 24 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 30527 έως 31364
Εψήφισαν: 244     Εγκυρα: 213     Ακυρα: 10     Λευκά: 21
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59.62% 127 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.38% 86 ΟΧΙ

Τμήμα 25 - Εγγεγραμμένοι: 820 - από 31366 έως 32188
Εψήφισαν: 254     Εγκυρα: 218     Ακυρα: 13     Λευκά: 23
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59.17% 129 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.83% 89 ΟΧΙ

Τμήμα 26 - Εγγεγραμμένοι: 870 - από 32189 έως 90143
Εψήφισαν: 227     Εγκυρα: 195     Ακυρα: 12     Λευκά: 20
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΒΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57.95% 113 ΝΑΙ
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42.05% 82 ΟΧΙΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ