Α' ΓΥΡΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Τμήμα 1 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 151 έως 4522
Εψήφισαν: 552     Εγκυρα: 525     Ακυρα: 22     Λευκά: 5
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 133 25.33 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 113 21.52 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 96 18.29 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 69 13.14 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 32 6.10 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 30 5.71 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 18 3.43 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 10 1.90 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 10 1.90 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 5 0.95 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5 0.95 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4 0.76 %
Τμήμα 2 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 4523 έως 6517
Εψήφισαν: 560     Εγκυρα: 522     Ακυρα: 29     Λευκά: 9
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 124 23.75 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118 22.61 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 75 14.37 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 74 14.18 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 49 9.39 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 28 5.36 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 17 3.26 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 15 2.87 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 8 1.53 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 7 1.34 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 7 1.34 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 0 0.00 %
Τμήμα 3 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 6519 έως 8081
Εψήφισαν: 549     Εγκυρα: 513     Ακυρα: 20     Λευκά: 16
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 136 26.51 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 98 19.10 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 74 14.42 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 66 12.87 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 49 9.55 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32 6.24 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 23 4.48 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 10 1.95 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 1.75 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9 1.75 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4 0.78 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 3 0.58 %
Τμήμα 4 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 8082 έως 9351
Εψήφισαν: 532     Εγκυρα: 491     Ακυρα: 21     Λευκά: 20
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 102 20.77 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 92 18.74 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 67 13.65 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 65 13.24 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 63 12.83 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 45 9.16 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 17 3.46 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 16 3.26 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 8 1.63 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 8 1.63 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4 0.81 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4 0.81 %
Τμήμα 5 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 9353 έως 10688
Εψήφισαν: 516     Εγκυρα: 472     Ακυρα: 26     Λευκά: 18
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 95 20.13 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 90 19.07 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 73 15.47 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 68 14.41 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 64 13.56 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 29 6.14 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 15 3.18 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 14 2.97 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 10 2.12 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 8 1.69 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4 0.85 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2 0.42 %
Τμήμα 6 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 10690 έως 12085
Εψήφισαν: 514     Εγκυρα: 454     Ακυρα: 24     Λευκά: 36
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 100 22.03 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 95 20.93 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 78 17.18 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 63 13.88 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 49 10.79 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 4.19 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 15 3.30 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 10 2.20 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 9 1.98 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 1.98 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.32 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 0.22 %
Τμήμα 7 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 12087 έως 13445
Εψήφισαν: 514     Εγκυρα: 470     Ακυρα: 21     Λευκά: 23
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 119 25.32 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 77 16.38 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 75 15.96 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 52 11.06 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 48 10.21 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 7.02 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 19 4.04 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 16 3.40 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 15 3.19 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 13 2.77 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 3 0.64 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 0 0.00 %
Τμήμα 8 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 13447 έως 14708
Εψήφισαν: 484     Εγκυρα: 428     Ακυρα: 25     Λευκά: 31
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 124 28.97 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 69 16.12 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 57 13.32 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 45 10.51 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 40 9.35 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 35 8.18 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 21 4.91 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 12 2.80 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 10 2.34 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7 1.64 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 5 1.17 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 3 0.70 %
Τμήμα 9 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 14709 έως 15918
Εψήφισαν: 474     Εγκυρα: 427     Ακυρα: 22     Λευκά: 25
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 131 30.68 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 71 16.63 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 69 16.16 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 37 8.67 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32 7.49 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 28 6.56 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 17 3.98 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 13 3.04 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 11 2.58 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 9 2.11 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5 1.17 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4 0.94 %
Τμήμα 10 - 1os όροφος - Μεγάλη Αίθουσα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 15919 έως 17100
Εψήφισαν: 477     Εγκυρα: 435     Ακυρα: 23     Λευκά: 19
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 128 29.43 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 93 21.38 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 84 19.31 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 39 8.97 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 27 6.21 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 26 5.98 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 15 3.45 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 11 2.53 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 6 1.38 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 4 0.92 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2 0.46 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 0 0.00 %
Τμήμα 11 - 1os όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ.
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 17102 έως 18274
Εψήφισαν: 454     Εγκυρα: 409     Ακυρα: 23     Λευκά: 22
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 114 27.87 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 83 20.29 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 72 17.60 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 31 7.58 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 27 6.60 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 21 5.13 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 19 4.65 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 2.20 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9 2.20 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 9 2.20 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 9 2.20 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.47 %
Τμήμα 12 - 1os όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ.
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 18275 έως 19428
Εψήφισαν: 460     Εγκυρα: 418     Ακυρα: 22     Λευκά: 20
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 133 31.82 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 75 17.94 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 70 16.75 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 38 9.09 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 27 6.46 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 20 4.78 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 19 4.55 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 3.83 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 2.15 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 5 1.20 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 3 0.72 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 3 0.72 %
Τμήμα 13 - 1os όροφος - Αίθουσα Συμβούλων
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 19429 έως 20577
Εψήφισαν: 477     Εγκυρα: 431     Ακυρα: 19     Λευκά: 27
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 146 33.87 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 87 20.19 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 83 19.26 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 23 5.34 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 20 4.64 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 18 4.18 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 15 3.48 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 3.02 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 2.09 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7 1.62 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 6 1.39 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 4 0.93 %
Τμήμα 14 - 2os όροφος - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 20578 έως 21691
Εψήφισαν: 444     Εγκυρα: 394     Ακυρα: 19     Λευκά: 31
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118 29.95 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 82 20.81 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 80 20.30 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 27 6.85 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 25 6.35 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 3.55 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.05 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 11 2.79 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 8 2.03 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 8 2.03 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 5 1.27 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 4 1.02 %
Τμήμα 15 - 2os όροφος - Γραφείο Α\' Αντιπροέδρου
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 21692 έως 22797
Εψήφισαν: 454     Εγκυρα: 410     Ακυρα: 21     Λευκά: 23
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 130 31.71 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 97 23.66 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 62 15.12 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 31 7.56 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 24 5.85 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 16 3.90 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 14 3.41 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 12 2.93 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 10 2.44 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 10 2.44 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2 0.49 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2 0.49 %
Τμήμα 16 - 2os όροφος - Γραφείο Β\' Αντιπροέδρου
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 22798 έως 23896
Εψήφισαν: 449     Εγκυρα: 393     Ακυρα: 25     Λευκά: 31
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 102 25.95 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 89 22.65 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 75 19.08 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 8.40 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 24 6.11 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 19 4.83 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.05 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 11 2.80 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 10 2.54 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 7 1.78 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.53 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 5 1.27 %
Τμήμα 17 - 2os όροφος - Γραφείο Συμβολαίων
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 23897 έως 24927
Εψήφισαν: 453     Εγκυρα: 409     Ακυρα: 27     Λευκά: 17
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 118 28.85 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 113 27.63 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 65 15.89 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 5.13 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20 4.89 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 18 4.40 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 17 4.16 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 13 3.18 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 10 2.44 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9 2.20 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 4 0.98 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1 0.24 %
Τμήμα 18 - 2os όροφος - Γραφείο Ταμείου
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 24928 έως 25968
Εψήφισαν: 452     Εγκυρα: 404     Ακυρα: 25     Λευκά: 23
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 104 25.74 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 100 24.75 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 83 20.54 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 30 7.43 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 17 4.21 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 16 3.96 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 13 3.22 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 11 2.72 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 2.23 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 9 2.23 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 7 1.73 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 5 1.24 %
Τμήμα 19 - 2os όροφος - Γραφείο Διαχείρισης Νο.Β.
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 25969 έως 26940
Εψήφισαν: 472     Εγκυρα: 411     Ακυρα: 28     Λευκά: 33
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 108 26.28 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 107 26.03 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 67 16.30 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 8.03 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 23 5.60 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 18 4.38 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 15 3.65 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 12 2.92 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 8 1.95 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8 1.95 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 6 1.46 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.46 %
Τμήμα 20 - 2os όροφος - Γραφείο Συμβούλου Ταμία
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 26941 έως 27882
Εψήφισαν: 462     Εγκυρα: 403     Ακυρα: 29     Λευκά: 30
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 111 27.54 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 90 22.33 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 79 19.60 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 30 7.44 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 5.96 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 24 5.96 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 9 2.23 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 8 1.99 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 8 1.99 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 8 1.99 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7 1.74 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 5 1.24 %
Τμήμα 21 - 2os όροφος - Γραφείο Δακτυλογράφων
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 27883 έως 28783
Εψήφισαν: 457     Εγκυρα: 391     Ακυρα: 34     Λευκά: 32
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 100 25.58 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 90 23.02 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 85 21.74 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32 8.18 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 19 4.86 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 14 3.58 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 13 3.32 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12 3.07 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 9 2.30 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 8 2.05 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.53 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 3 0.77 %
Τμήμα 22 - 2os όροφος - Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 28784 έως 29655
Εψήφισαν: 503     Εγκυρα: 438     Ακυρα: 28     Λευκά: 37
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 109 24.89 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 100 22.83 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 84 19.18 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 7.53 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 25 5.71 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 24 5.48 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 16 3.65 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 15 3.42 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 10 2.28 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9 2.05 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 7 1.60 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.37 %
Τμήμα 23 - 3os όροφος - Αίθουσα Σεμιναρίων
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 29656 έως 30526
Εψήφισαν: 460     Εγκυρα: 405     Ακυρα: 32     Λευκά: 23
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 98 24.20 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 89 21.98 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 87 21.48 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32 7.90 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 5.19 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20 4.94 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 15 3.70 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 13 3.21 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 9 2.22 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 8 1.98 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7 1.73 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 6 1.48 %
Τμήμα 24 - 3os όροφος - Αίθουσα Σεμιναρίων
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 30527 έως 31364
Εψήφισαν: 437     Εγκυρα: 377     Ακυρα: 38     Λευκά: 22
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 96 25.46 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 85 22.55 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 82 21.75 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 24 6.37 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 21 5.57 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 18 4.77 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 16 4.24 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 11 2.92 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 8 2.12 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 8 2.12 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5 1.33 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 3 0.80 %
Τμήμα 25 - 3os όροφος - Αίθουσα Σεμιναρίων
Εγγεγραμμένοι: 820 - από 31366 έως 32188
Εψήφισαν: 471     Εγκυρα: 412     Ακυρα: 34     Λευκά: 25
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 113 27.43 %
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 101 24.51 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 74 17.96 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 33 8.01 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 29 7.04 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 21 5.10 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 4.13 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 6 1.46 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.46 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 4 0.97 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 4 0.97 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 4 0.97 %
Τμήμα 26 - 3os όροφος - Γραφείο Συνταξιούχων Δικηγόρων
Εγγεγραμμένοι: 870 - από 32189 έως 90143
Εψήφισαν: 411     Εγκυρα: 371     Ακυρα: 17     Λευκά: 23
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 94 25.34 %
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 87 23.45 %
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 82 22.10 %
ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 31 8.36 %
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 4.58 %
ΓΑΛΕΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 17 4.58 %
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 10 2.70 %
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9 2.43 %
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 8 2.16 %
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 7 1.89 %
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 6 1.62 %
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2011 3 0.81 %


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ